۲۷ فیلم خارجی راه یافته به بخش مسابقه بین الملل جشنواره را داوری خواهند کرد اسامی داوران بخش مسابقه بین الملل اعلام شد معرفی مهمانان خارجی

جالب