عدم قطعیت ذرات

 • عدم قطعیت ذرات
 • مروری بر اصل عدم قطعیت هایزنبرگ
  به گزارش : مروری بر اصل عدم قطعیت هایزنبرگ : مروری بر اصل عدم قطعیت هایزنبرگ به گزارش بیگ بنگ، در سال ۱۹۲۷، هایزنبرگ متوجه شد که نظریه کوانتوم چند پیش بینی غیر عادی دارد، او نشان داد آزمایش ها هیچ وقت نمی توانند کاملا مستقل انجام شوند زیرا اندازه گیری روی نتیجه تاثیر می گذارد
  تحقیقات جدید پرده از ماهیت بنیادی ذرات زیر اتمی بر می دارد
  به گزارش : تحقیقات جدید پرده از ماهیت بنیادی ذرات زیر اتمی بر می دارد : تحقیقات جدید پرده از ماهیت بنیادی ذرات زیر اتمی بر می دارد به گزارش بیگ بنگ، مدل استاندارد – نظریه ای که رفتار ذرات بنیادی را در هر مقیاس انرژی اندازه گیری شده توسط دانشمندان توصیف می کند – دقیق است، اما شکاف هایی را بر جای میگذارد
  دانشمندان احتمالا ذرات تشکیل دهنده ماده تاریک را شناسایی کردند!
  به گزارش : دانشمندان احتمالا ذرات تشکیل دهنده ماده تاریک را شناسایی کردند! : دانشمندان احتمالا ذرات تشکیل دهنده ماده تاریک را شناسایی کردند! به گزارش بیگ بنگ، با اینکه به نظر می رسد پدیده های مختلفی وجود دارند که موجودیت ماده تاریک را توضیح می دهند، ولی هنوز هیچ مدرک ِ کامل و واقعی  که وجود آن را به اثبات برساند کشف نشده است
  آشکار سازی ذرات
  ذرات تابشی بی بار حامل انرژی در آشکارسازی ذرات باردار حامل انرژی ، بار ذره عامل مهمی در آشکارسازی ذره بود ولی نوترونها و فوتونها (در ناحیه پرتوهای ایکس و گاما) فاقد بار هستند، لذا روش هایی که برای آشکارسازی آنها بکار رفته، کمتر از ذرات باردار است
  آیا ذرات بنیادی، نوترینوها جرم دارند؟
  مطالعه و جست و جو بر روی جرم نوترینو به این عامل هم بستگی دارد که سه نوع نوترینو وجود دارد: الکترون نوترینو، مئون نوترینو و تائو نوترینو(که هر کدام از آن ها به ترتیب با الکترون،مئون و تائو لپتون ها به وجود می آیند
  بانی شکست تقارن ِ فیزیک ذرات درگذشت – وب سایت علمی بیگ بنگ
  بانی شکست تقارن ِ فیزیک ذرات درگذشت – وب سایت علمی بیگ بنگ : بانی شکست تقارن ِ فیزیک ذرات درگذشت – وب سایت علمی بیگ بنگ به گزارش : یوشیرو نامبو: ۲۰۱۵-۱۹۲۱
  بزرگترین آزمایشگاه جهان در پی کشف ذرات بنیادی جدید
  به گزارش : بزرگترین آزمایشگاه جهان در پی کشف ذرات بنیادی جدید : بزرگترین آزمایشگاه جهان در پی کشف ذرات بنیادی جدید دانشمندان در برخورد دهنده بزرگ هادرون می گویند این آزمایشگاه بزرگ فیزیکی امسال موفق به کشف ذرات بنیادی جدیدی می شود که از بوزون هیگز نیز هیجان انگیز تر خواهند بود
  به دنبال توضیحی برای رویدادی عجیب در برخورد دهنده ذرات
  به گزارش : به دنبال توضیحی برای رویدادی عجیب در برخورد دهنده ذرات : به دنبال توضیحی برای رویدادی عجیب در برخورد دهنده ذرات به گزارش انجمن فیزیک ایران، در اواخر سال گذشته، دو مجموعه در برخورد دهنده نشانه هایی گزارش کردند مبنی بر اینکه برخورد پروتون-پروتون دو فوتونی هایی (diphoton) بیش از آنچه انتظار می رفت تولید کرده و انرژی آنها در حدود ۷۵۰ Gev (در چارچوب سکون دو فوتونی) است
  بوزون هیگز می تواند به ذرات ماده تاریک تجزیه شود!
  بوزون هیگز می تواند به ذرات ماده تاریک تجزیه شود! : بوزون هیگز می تواند به ذرات ماده تاریک تجزیه شود! به گزارش بیگ بنگ به نقل از ایسنا، فیزیکدانان در این مدل به توضیح کوچکترین ترکیبات طبیعت – ذرات بنیادی و نیروهایی که بین آنها با استفاده از مجموعه نظریاتی موسوم به مدل استاندارد عمل می کنند – پرداخته اند
  تحقیقات جدید پرده از ماهیت بنیادی ذرات زیر اتمی بر می دارد – وب سایت علمی بیگ بنگ
  به گزارش : تحقیقات جدید پرده از ماهیت بنیادی ذرات زیر اتمی بر می دارد – وب سایت علمی بیگ بنگ : تحقیقات جدید پرده از ماهیت بنیادی ذرات زیر اتمی بر می دارد – وب سایت علمی بیگ بنگ به گزارش بیگ بنگ، مدل استاندارد – نظریه ای که رفتار ذرات بنیادی را در هر مقیاس انرژی اندازه گیری شده توسط دانشمندان توصیف می کند – دقیق است، اما شکاف هایی را بر جای میگذارد

  عدم قطعیت ذرات